Informace pro spotřebitele

Společnost IBEKR s.r.o., se sídlem Hostovická 194, 533 01 Černá za Bory, IČ 28803426, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: https://www.coi.cz/.